FINISHPLAST

Akrylowa gładź szpachlowa

Akrylowa gładź szpachlowa stanowi wodną kompozycję polimerów akrylowych oraz rozdrobnionych surowców mineralnych o wysokiej białości. Po zastosowaniu, sucha i związana powierzchnia szpachli jest paroprzepuszczalna. Jako warstwa podkładowa jest doskonałym podłożem dla różnych systemów malarskich, tynkarskich i dekoracyjnych. Wysoka białość wyschniętej gładzi szpachlowej pozwala na ograniczenie zużycia farb białych i pastelowych. FINISHPLAST jest produktem zgodnym z Unijną Dyrektywą 2004/42/CE. Nie zawiera szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO=0g/l). FINISHPLAST służy do ręcznego i maszynowego wykonania cienkiej warstwy wyrównującej oraz wykończeniowej na wewnętrznych podłożach mineralnych, pod powłoki malarskie, tynkarskie i inne systemy dekoracyjne.

Więcej informacji >>>>>

FINISHPLAST